کمی آنسوتر- قسمت پنجم

کمی آن سو تر

پنجمین قسمت برنامه کمی آنسوتر تقدیم بینندگان عزیز می گردد. این برنامه هر شب ساعت 18:50 از سیمای مرکز فارس پخش می شود.

کمی آن سو تر
۳ فروردین ۱۳۹۶