توضیح و تصحیح رهبر انقلاب در مورد آمار کرونا

سخنان مقام معظم رهبری

توضیح و تصحیح رهبر انقلاب در مورد آمار کرونا
رسانه همراه فارس

سخنان مقام معظم رهبری در نیمه شعبان
۲۱ فروردین ۱۳۹۹