افتتاح بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور در لامرد

افتتاح طرح ها

افتتاح بزرگترین کارخانه آلومینیوم کشور با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال ، لامرد فارس

سال جهش تولید

رادیو پیگیر

طرح‌های صنعتی، ورزشی، درمانی و فرودگاهی با اعتبار افزون بر ۲۳۵۰ میلیارد ریال و اشتغال زایی بیش از ۲ هزار نفر در استان فارس، با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹