مهار تورم، رشد تولید
حالت نمایش

کلمه کلیدی: شعر

تعداد: 53

خندیشه 10 فروردین

خندیشه 10 فروردین

28:44

خندیشه 9 فروردین

خندیشه 9 فروردین

39:59

هم داغ لحظه های پر از دردم

هم داغ لحظه های پر از دردم

03:35

 شعر زیبا در وصف حضرت مهدی (ع)

 شعر زیبا در وصف حضرت مهدی (ع)

01:35

کنگره ملی شعر در مکتب گمنامی 

کنگره ملی شعر در مکتب گمنامی 

01:35

مستند مأذون شاعر قشقایی

مستند مأذون شاعر قشقایی

33:19

وضو ز خون

وضو ز خون

02:20

آستان مهر-قسمت دهم

آستان مهر-قسمت دهم

39:23

آستان مهر-قسمت نهم

آستان مهر-قسمت نهم

43:36

آستان مهر-قسمت هشتم

آستان مهر-قسمت هشتم

42:02

آستان مهر -قسمت هفتم

آستان مهر -قسمت هفتم

25:48

آستان مهر - قسمت ششم

آستان مهر - قسمت ششم

39:22

آستان مهر-قسمت پنجم

آستان مهر-قسمت پنجم

38:18

شعر طنز شیرازی

شعر طنز شیرازی

01:02

نگینی از گوهر

نگینی از گوهر

03:00

شعر طنز شیرازی

شعر طنز شیرازی

01:20

حس خوب دیدن فامیل

حس خوب دیدن فامیل

01:15

شعر سلام گمپ گلا

شعر سلام گمپ گلا

01:22

دکلمه

دکلمه

02:48

غزل و صبا

غزل و صبا

03:16

با هم لحظه تحویل گل سرخ رسید

با هم لحظه تحویل گل سرخ رسید

02:41

شب شعر عاشورا در شیراز

شب شعر عاشورا در شیراز

19:12

هادی فرودسی

هادی فرودسی

10:04

حافظ خوانی

حافظ خوانی

01:51

شعر خوانی طنز

شعر خوانی طنز

05:52

شعر خوانی

شعر خوانی

02:34

شعر خوانی طنز

شعر خوانی طنز

08ک34

تلفیق هنر طنز و ادبیات

تلفیق هنر طنز و ادبیات

02:59

آقای جعفری شاعر پیشکسوت در کاشانه مهر

آقای جعفری شاعر پیشکسوت در کاشانه مهر

13:08

بخش چهارم قسمت اول شکرخند

بخش چهارم قسمت اول شکرخند