از رزمایش بسیجیان بیضا تا معرفی شهید جهرم

در استان

با برنامه در استان با ما همراه باشید

رویداد های استان فارس
۱۹ شهریور ۱۴۰۰