از مشکل آب شرب خفر تا منابع طبیعی بیضا

در استان

با برنامه در استان همراه باشید

رویداد های استان فارس
۳۰ دی ۱۴۰۰