مراسم دعای ندبه در کنار پیکر مطهر شهید بی سر فارس

شهید اسکندری

مراسم دعای ندبه در کنار پیکر مطهر شهید بی سر فارس
#سریبهنیزه_بلنداست
#ماملتامامحسینینم
#شهیداسکندری
رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

شهید مدافع حرم سردار حاج عبدالله اسکندری
۱۶ مرداد ۱۴۰۱