وداع با پیکر مطهرسردارشهید عبدالله اسکندری در شورای اسلامی شهرشیراز

شهید اسکندری

وداع با پیکر مطهرسردارشهید عبدالله اسکندری در شورای اسلامی شهرشیراز
#سریبهنیزه_بلنداست
#ماملتامامحسینیم
#شهیداسکندری
رسانه مجازی صداوسیمای فارس

شهید مدافع حرم سردار حاج عبدالله اسکندری
۱۶ مرداد ۱۴۰۱