وداع خانواده با پیکر پدر

شهید اسکندری

مراسم وداع خانواده با پیکر بی سر شهید عبد الله اسکندری

شهید مدافع حرم سردار حاج عبدالله اسکندری
۱۷ مرداد ۱۴۰۱