نزدیک کنکور

گپ

گفتگو با کارشناسان و مشاوران تحصیلی در رابطه با راهکار های موفقیت در کنکور 

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷