نکات کنکوری

گپ

راهکار های مثبت برای کنکوری ها
 

گفتگو با کارشناسان و مشاوران تحصیلی در رابطه با راهکار های موفقیت در کنکور 

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۱۶ تیر ۱۳۹۷