هم ولایتی - روستای شهیدآباد

هم ولایتی

شهیدآباد (خرم‌بید)، روستایی از توابع بخش مشهد مرغاب شهرستان خرم‌بید در استان فارس ایران است.

هم ولایتی
۹ تیر ۱۳۹۹