مسقطی

کنار لحظه های عمر

شهر های شیراز و لار خاستگاه مسقطی و حلوای ارده است و می‌توانید سوغاتش را از بازار شیراز و قیصریه لار  خریداری کنید.

مستند مشاغل سنتی در شیراز
۲۱ اسفند ۱۳۹۶