روند توسعه برق در فارس

کارنامه

گفتگو با جناب آقای مهندس نصیری مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس در برنامه کارنامه به مناسبت هفته دولت

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۴ شهریور ۱۳۹۹