تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: بسیج

تعداد: 31

رزمایش بسیجیان خفر

رزمایش بسیجیان خفر

05:35

وحدت حوزه و دانشگاه

وحدت حوزه و دانشگاه

06:35

رزمایش اقتدار بسیجیان

رزمایش اقتدار بسیجیان

08:55

کمیک موشن بسیج

کمیک موشن بسیج

02:49

شجره طیبه

شجره طیبه

26:24

نشست هم اندیشی اصحاب رسانه شیراز

نشست هم اندیشی اصحاب رسانه شیراز

13:35

رزمایش کمک های مومنانه

رزمایش کمک های مومنانه

03:35

بسیجیان و طلاب در خط مقدم خدمت

بسیجیان و طلاب در خط مقدم خدمت

11:00

استفاده صحیح از فضای مجازی

استفاده صحیح از فضای مجازی

26:50

این چند دقیقه مال شماست 12 آذر

این چند دقیقه مال شماست 12 آذر

04:11

اردوی جهادی دانش آموزان

اردوی جهادی دانش آموزان

01:50

اردوی جهادی متخصصین

اردوی جهادی متخصصین

01:10

ای بسیج ای سرفرازان

ای بسیج ای سرفرازان

04:03

اردوی جهادی روستای میدجان

اردوی جهادی روستای میدجان

05:05

چشمه جان

چشمه جان

04:37

اردوی جهادی-دندان پزشکی

اردوی جهادی-دندان پزشکی

00:50

اردوی جهادی سپیدان

اردوی جهادی سپیدان

04:23

در اردو های جهادی چه فعالیت هایی انجام می شود ؟

در اردو های جهادی چه فعالیت هایی انجام می شود ؟

01:32

مصاحبه با خانواده مقدس

مصاحبه با خانواده مقدس

14:18

سرود الله اکبر

سرود الله اکبر

02:49

مصاحبه با خانواده شهید فعال

مصاحبه با خانواده شهید فعال

31:48

اردوی جهادی چیست؟

اردوی جهادی چیست؟

01:13

خدمت رسانی بسیج جامعه کارگری

خدمت رسانی بسیج جامعه کارگری

11:16

صبح پیروزی

صبح پیروزی

04:43

بسیج

بسیج

14:57

خاطره عشق

خاطره عشق

04:50

بیعت جاودان

بیعت جاودان

03:59

بسیج در کلام ولایت

بسیج در کلام ولایت

01:27

آبادگران

آبادگران

21:40

سرود بسیجیان

سرود بسیجیان

03:35