تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
مستند های تولیدی مرکز فارس
روایت عشق

روایت عشق

تعداد بازدید: 5017

مستند مأذون شاعر قشقایی

مستند مأذون شاعر قشقایی

تعداد بازدید: 11878

رسم و رسوم عشایر قشقایی

رسم و رسوم عشایر قشقایی

تعداد بازدید: 5106

ماذون قشقایی 

ماذون قشقایی 

تعداد بازدید: 5133

شهید محراب

شهید محراب

تعداد بازدید: 4907

مستند سینمایی عبد الله

مستند سینمایی عبد الله

تعداد بازدید: 4609

وصیت پدر

وصیت پدر

تعداد بازدید: 4539

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

تعداد بازدید: 14889

رونمایی از آثار دفاع مقدس

رونمایی از آثار دفاع مقدس

تعداد بازدید: 3366

این قافله عزم کرب و بلا دارد

این قافله عزم کرب و بلا دارد

تعداد بازدید: 11738

سند خیانت

سند خیانت

تعداد بازدید: 23365

تنگ پراشگفت ممسنی

تنگ پراشگفت ممسنی

تعداد بازدید: 3395

هنر خاتم شیراز

هنر خاتم شیراز

تعداد بازدید: 3380

اصل ماجرا چیه؟

اصل ماجرا چیه؟

تعداد بازدید: 3898

پرواز با پاراگلایدر

پرواز با پاراگلایدر

تعداد بازدید: 3395

آبشار هرایرز

آبشار هرایرز

تعداد بازدید: 3413

تنگه بله برم

تنگه بله برم

تعداد بازدید: 3506

غار هرایرز

غار هرایرز

تعداد بازدید: 3499

راض بابا

راض بابا

تعداد بازدید: 3378

آفتاب شیراز

آفتاب شیراز

تعداد بازدید: 3590

صنایع دستی استان فارس

صنایع دستی استان فارس

تعداد بازدید: 3468

روایت یک فتح ...

روایت یک فتح ...

تعداد بازدید: 3509

هزار توی کلزا

هزار توی کلزا

تعداد بازدید: 3519

مستند شهید اسکندری

مستند شهید اسکندری

تعداد بازدید: 3579

جنگل های کامفیروز

جنگل های کامفیروز

تعداد بازدید: 5232

بیم و امید

بیم و امید

تعداد بازدید: 4070

شیراز 57

شیراز 57

تعداد بازدید: 4307

شکار طبس

شکار طبس

تعداد بازدید: 4621

تنگ هایقر

تنگ هایقر

تعداد بازدید: 4440

جزیره فارسی

جزیره فارسی

تعداد بازدید: 3312