تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
مستند های تولیدی مرکز فارس
روایت عشق

روایت عشق

تعداد بازدید: 4938

مستند مأذون شاعر قشقایی

مستند مأذون شاعر قشقایی

تعداد بازدید: 11775

رسم و رسوم عشایر قشقایی

رسم و رسوم عشایر قشقایی

تعداد بازدید: 5029

ماذون قشقایی 

ماذون قشقایی 

تعداد بازدید: 5036

شهید محراب

شهید محراب

تعداد بازدید: 4879

مستند سینمایی عبد الله

مستند سینمایی عبد الله

تعداد بازدید: 4567

وصیت پدر

وصیت پدر

تعداد بازدید: 4508

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

خرافات و شکار وحشیانه حیوانات

تعداد بازدید: 14848

رونمایی از آثار دفاع مقدس

رونمایی از آثار دفاع مقدس

تعداد بازدید: 3336

این قافله عزم کرب و بلا دارد

این قافله عزم کرب و بلا دارد

تعداد بازدید: 11711

سند خیانت

سند خیانت

تعداد بازدید: 23336

تنگ پراشگفت ممسنی

تنگ پراشگفت ممسنی

تعداد بازدید: 3350

هنر خاتم شیراز

هنر خاتم شیراز

تعداد بازدید: 3344

اصل ماجرا چیه؟

اصل ماجرا چیه؟

تعداد بازدید: 3824

پرواز با پاراگلایدر

پرواز با پاراگلایدر

تعداد بازدید: 3355

آبشار هرایرز

آبشار هرایرز

تعداد بازدید: 3365

تنگه بله برم

تنگه بله برم

تعداد بازدید: 3389

غار هرایرز

غار هرایرز

تعداد بازدید: 3437

راض بابا

راض بابا

تعداد بازدید: 3347

آفتاب شیراز

آفتاب شیراز

تعداد بازدید: 3532

صنایع دستی استان فارس

صنایع دستی استان فارس

تعداد بازدید: 3437

روایت یک فتح ...

روایت یک فتح ...

تعداد بازدید: 3480

هزار توی کلزا

هزار توی کلزا

تعداد بازدید: 3489

مستند شهید اسکندری

مستند شهید اسکندری

تعداد بازدید: 3539

جنگل های کامفیروز

جنگل های کامفیروز

تعداد بازدید: 5198

بیم و امید

بیم و امید

تعداد بازدید: 4037

شیراز 57

شیراز 57

تعداد بازدید: 4266

شکار طبس

شکار طبس

تعداد بازدید: 4587

تنگ هایقر

تنگ هایقر

تعداد بازدید: 4370

جزیره فارسی

جزیره فارسی

تعداد بازدید: 3280