رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر
تعزیرات و رسیدگی به تخلفات گرانفروشی
سالاری ، مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس
  رسانه مجازی شبکه فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۷ دی ۱۴۰۰